Fukt & Mögelsanering / Asbest

KC Byggservice AB utför alla typer av Fukt & Mögelsanering. 
Mögel kan vara svårt att se med blotta ögat, och därför använder vi oss av olika metoder
samt mögeldetektorer för att fastställa om det finns tillväxt.
 
För oss är det lika viktigt att åtgärda problemet, som att åtgärda orsaken till uppkomsten.